มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัดกิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” ณ CATC Convention Hall อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม […]

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา มทร.พระนคร ร่วมกับงานกีฬา และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการ “เหลือ – ขอ” เพื่อเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา มทร.พระนคร ร่วมกับงานกีฬา […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา […]

ขอแสดงความยินดีกับทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร สร้างชื่อเสียงทำสถิติคะแนนได้ดีเยี่ยม คว้ารางวัลในการแข่งขัน MSU Ballroom Dance Night Party 2019

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]