ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) ในรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาจะได้พบกับ….

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศ!! การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา […]

ประกาศ!! การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) ออนไลน์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนซึ่งนักศึกษาสามารถโหลดคู่มือนักศึกษาได้จากหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัดกิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” ณ CATC Convention Hall อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม […]

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา มทร.พระนคร ร่วมกับงานกีฬา และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการ “เหลือ – ขอ” เพื่อเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา มทร.พระนคร ร่วมกับงานกีฬา […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา […]