ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา ดูทั้งหมด

กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ต้องหยุดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมทุกประเภท เพื่อให้นักศึกษาได้มีช่องทางในการประสานงานเรื่องต่าง ๆ จึงได้เปิดหน้าติดต่อนี้ขึ้น โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และนักศึกษาจะได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุด


เรื่องที่ต้องการประสานงาน?

สอบถามข้อมูล ขอความช่วยเหลือ ติดต่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา