ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติทุนศิลปการเเสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 

งดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 9-11 มิถุนายน และวันที่ 3 กรกฎาคม 2564)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา […]

กองพัฒนานักศึกษา…ประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา…ประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามที่ […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 […]

รายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ที่นี่ : รายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการคนไทยยุคใหม่ […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” จำนวน 1,000 คนเท่านั้น

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมธนาคารไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัด “โครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” […]

ขอความร่วมมือบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 […]