สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร ร่วมกับ […]

สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด ให้แก่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร ร่วมกับ […]

ขอความร่วมมือนักศึกษามทร.พระนครทุกคนทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจ!!

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษามทร.พระนคร…ทุกคนทุกชั้นปี…ตอบแบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสำรวจจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 […]

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติทุนศิลปการเเสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 

งดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 9-11 มิถุนายน และวันที่ 3 กรกฎาคม 2564)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา […]

กองพัฒนานักศึกษา…ประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา…ประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามที่ […]