ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา มทร.พระนคร ร่วมกับงานกีฬา และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการ “เหลือ – ขอ” เพื่อเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา มทร.พระนคร ร่วมกับงานกีฬา […]

กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2563 เรื่องการจัดแข่งขันกีฬา ภายใต้บริบท Social Distancing

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 ราย

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความเสียใจกับ นายธนัญชัย […]

มทร.พระนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อศึกษาดูงาน “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม…การจัดเก็บชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา” และการเตรียมความพร้อมในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านกีฬา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร(Transcirpt Activity), ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ […]

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563 เน้นการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลัก “ความจริง ถูกต้อง ยุติธรรม และประโยชน์ส่วนรวม”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ […]