ระเบียบการแต่งกาย

นักศึกษาชาย

 1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน หรือแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด
  มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กางเกงทับได้ เวลาสวมให้
  สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
 2. กางเกงขายาว คลุมข้อเท้า แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง
  ไม่พับปลายขา ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่าหรือสีดำเท่านั้น ห้ามใส่กางเกงผ้ายีนส์ทุกชนิด
 3. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด
 4. ถุงเท้าสีขาว ดำ เทา กรมท่า ไม่มีลวดลาย
 5. รองเท้าหุ้มส้น ทรงสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

 

นักศึกษาหญิง

 1. เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ไม่มีสาบหน้าและสาบหลัง
  ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูน
  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้
  ในกระโปรงให้เรียบร้อย
 2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย
 3. เครื่องหมายติดปกคอเสื้อ (ตุ้งติ้ง) ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนรังดุมปกเสื้อด้านซ้าย
 4. กระโปรงทรงตรงเอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ความยาวเสมอเข่า หรือกระโปรงพลีท ความยาวคลุมเข่า ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่าหรือสีดำเท่านั้น ห้ามสวมกระโปรงผ้ายีนส์ทุกชนิด
 5. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสำหรับสอดปลายเข็มขัด
 6. รองเท้าหุ้มส้น ทรงสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

 1. นักศึกษาชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวเท่านั้น สวมเนคไทสีม่วงเข้ม หน้ากว้าง 6 เซนติเมตร กลัดเข็ม
  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับกางเกง เข็มขัดเหมือนนักศึกษาชายแบบปกติ
  สวมรองเท้าสีดำ ทรงสุภาพ และถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
 2. นักศึกษาหญิง เสื้อเชิ้ต เข็มกลัด เครื่องหมายติดปกคอเสื้อ เข็มขัด เหมือนนักศึกษาหญิงแบบปกติ สำหรับกระโปรงให้สวมกระโปรงพลีทสีดำ หรือสีกรมท่า ความยาวคลุมเข่า สวมถุงเท้าสีขาว และรองเท้าสีขาว
  ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย

 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบเครื่องแบบของนักศึกษาทั้งชายและหญิง ดังนี้

 1. เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหญิงใช้กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย ให้มีขนาดและสี ดังนี้
  – ความสูงของตราสัญลักษณ์ 3.5 เซนติเมตร
  – ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง
  – สี “ส่วนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัว” ลงยาสีน้ำเงิน “ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัย”ลงยาสีขาว
 1. เครื่องหมายติดปกคอเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหญิงใช้กลัดบนรังดุมเสื้อด้านซ้าย ให้มีขนาดและสี ดังนี้
  –  ความสูงของตราสัญลักษณ์ 1.9 เซนติเมตร
  – ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง
  – สี “ส่วนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัว” ลงยาสีน้ำเงิน “ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัย”ลงยาสีขาว
 1. กระดุมเสื้อสำหรับนักศึกษาหญิง ทำด้วยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร
  มีลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเป็นตราพระราชลัญจกรล้อมรอบด้วยดอกบัว 8 กลีบ ลายดุนนูน
 2. เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชายใช้กลัดบนเนคไท ให้มีขนาดและสี ดังนี้
  – ความสูงของตราสัญลักษณ์ 1.9 เซนติเมตร
  – ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง
  – สี “ส่วนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัว” ลงยาสีน้ำเงิน “ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัย”ลงยาสีขาว
 1. หัวเข็มขัดมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชาย – หญิง มีขนาดและสี ดังนี้
  – หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะชุบสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 4.8 เซนติเมตร สลักดุนนูนภายในสี่เหลี่ยมเป็นตราพระราชลัญจกรล้อมรอบด้วยดอกบัว 8 กลีบ พร้อมชื่อมหาวิทยาลัย

 

เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการของนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

 1. ชุดปฏิบัติการช่าง
  – เสื้อปกฮาวายแขนสั้น ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด ความยาวปลายเสื้อคลุมสะโพกมีกระเป๋า 1 ใบ บริเวณหน้าอกด้านซ้าย และกระเป๋า 2 ใบ อยู่ต่ำกว่าเอวด้านหน้าซ้ายและขวาปักตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัย และชื่อคณะ บริเวณอกเสื้อด้านขวา ปักชื่อนักศึกษาบนกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตัวอักษรย่อสาขา บริเวณปลายแขนเสื้อด้านซ้าย เป็นภาษาอังกฤษ

 

สีชุดปฏิบัติการช่างของแต่ละคณะมีดังนี้

 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สีน้ำตาล
 2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สีม่วงน้ำเงิน
 3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สีเทาอ่อน
 4. คณะบริหารธุรกิจ (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) สีน้ำเงินอมเขียว
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีเหลืองอ่อน
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สีแดงเลือดหมู
 7. คณะศิลปศาสตร์ ไม่มีชุดปฏิบัติการช่าง
 8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สีน้ำเงินกรมท่า
 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สีน้ำตาลเทา
  – กางเกงขายาวหรือกระโปรง สีดำ ทรงสุภาพ
  – รองเท้าหุ้มส้นทรงสุภาพ หรือรองเท้าเซฟตี้ สีดำ
 1. ชุดปฏิบัติการห้องแล็ป
  – ชุดนักศึกษา เครื่องแต่งกายแบบปกติ
  – สวมเสื้อกาวน์สีขาว แขนสั้น ปักตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบนกระเป๋าบริเวณอกเสื้อด้านซ้าย
  – ปักชื่อคณะและชื่อนักศึกษาบริเวณอกเสื้อด้านขวา เป็นภาษาอังกฤษ
 1. ชุดปฏิบัติการครัว
  – เสื้อเชฟแขนยาว สีขาว ปักตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และชื่อของนักศึกษาบริเวณอกเสื้อด้านซ้าย เป็นภาษาอังกฤษ และสวมหมวกเชฟ
  – สวมผ้ากันเปื้อนเต็มตัว ปักชื่อนักศึกษาบริเวณด้านบนผ้ากันเปื้อน เป็นภาษาอังกฤษ
  – กางเกงขายาวทรงสุภาพ
  – รองเท้าเซฟตี้เชฟ สีดำ
 1. ชุดปฏิบัติการเครื่องดื่ม
  – เสื้อเชิ้ตแขนยาว สีขาว
  – สวมเสื้อกั๊กสีดำ ติดป้ายชื่อสีทองตัวอักษรสีดำเป็นภาษาอังกฤษ บริเวณอกเสื้อด้านขวา
  – นักศึกษาชาย สวมกางเกงขายาวสีดำ ทรงสุภาพ
  – นักศึกษาหญิง สวมกระโปรงทรงตรง สีดำ ความยาวคลุมเข่า
  – รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ
 1. ชุดปฏิบัติการงานบริการ
  – ชุดนักศึกษา แบบการแต่งกายงานพิธี
  – สวมเสื้อสูททรงสากล สีกรมท่า ปักตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบนกระเป๋าบริเวณอกเสื้อด้านซ้าย
  – ติดป้ายชื่อสีทองตัวอักษรสีดำเป็นภาษาอังกฤษ บริเวณอกเสื้อด้านขวา

 

เครื่องแต่งกายชุดกีฬา ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง สวมเสื้อโปโลแขนสั้น สีม่วง ปักตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบนกระเป๋าบริเวณอกเสื้อด้านซ้าย สวมกางเกงวอร์ม สีกรมท่า ปล่อยปลายขา สวมรองเท้าผ้าใบ และถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
เครื่องแต่งกายชุดกีฬาใช้สำหรับนักศึกษาชายและหญิง และให้ใส่เฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หรือกรณีที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพิเศษเท่านั้น

เครื่องแต่งกายในงานพิธี

 1. นักศึกษาชาย
  – เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลายผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้        กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
  – เนคไทสีม่วงเข้ม หน้ากว้าง 6 เซนติเมตร กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  – กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ สีกรมท่าเท่านั้น
  – เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสำหรับสอดปลายเข็มขัด
  – ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
  – รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
 1. นักศึกษาหญิง
  – เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ไม่มีสาบหน้า และสาบหลัง ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูน       ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
  – เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย
  – กระโปรงทรงตรง เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ สีกรมท่าเท่านั้น
  – เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด
  – ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
  – รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษา แต่งชุดนักศึกษาวิชาทหารได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม กำหนด

 

เครื่องแต่งกายและข้อปฏิบัติการแต่งกายวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

ข้อปฎิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ทั้งชายและหญิง

 1. ผม สีดำเท่านั้น ไม่โกรก หรือย้อมด้วยสีอื่น
  – บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย ตัดผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินท้ายทอยไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย และต้องมองเห็นใบหู
  – บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง ต้องรวบผมให้เรียบร้อย ทำผมเปิดด้านซ้ายไม่มีเครื่องประดับบนศีรษะ และไม่ทำทรงผมที่มองเห็นหนังศีรษะชัดเจน (สามารถแสกผมได้ไม่เกิน 2 นิ้ว)
 1. ใบหน้า หากแต่งหน้าควรแต่งหน้าโทนสีธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด และพราวแพรว สะท้อนแสง
  – บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย ไม่ไว้หนวดเครา
  – บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง ห้ามติดขนตาปลอม ห้ามสวมคอนแทคเลนส์ที่มีสี ลวดลาย และขนาดผิดธรรมชาติ ห้ามกรีด Eyeliner เปลือกตาไม่ทาสีเข้ม หรือทำให้มีประกายวาว

3. หากต้องสวมแว่นตาต้องเป็นแว่นตาสีใส กรอบ และขาแว่นสีดำ น้ำตาล เงิน ทอง เทา กรมท่า และไม่มีลวดลาย

 1. หูและคอ ไม่สวมต่างหู สร้อยคอ หรือเครื่องประดับทุกชนิด
 2. เล็บมือ สั้น สะอาด มีสีธรรมชาติ แขน ข้อมือ นิ้วมือ ไม่สวมนาฬิกา กำไล แหวน ด้ายสายสิญจน์หรือเครื่องประดับทุกชนิด
 3. การติดเข็มวิทยฐานะในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  – ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ให้ประดับเข็มวิทยะฐานะที่กระเป๋าอกเสื้อหรือกึ่งกลางอกเสื้อด้านซ้ายแทนการติดเข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
  – ผู้ที่เป็นข้าราชการ ให้ประดับเข็มวิทยะฐานะที่กระเป๋าอกเสื้อหรือกึ่งกลางอกเสื้อด้านขวา

บัณฑิตชาย

 1. บัณฑิตที่รับราชการหรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ และสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 2. บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตำรวจ ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำหนด และสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 3. บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ให้สวมเสื้อราชประแตนและกางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ (แบบเช่นเดียวกับชุดข้าราชการชายปกติขาว) มีแผงคอบัณฑิตชาย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายแหลม พื้นแผงทำด้วยผ้าสักหลาดสีม่วงเข้ม กว้าง 4 เซนติเมตร ตรงกลางผ้าสักหลาดมีแถบทอง กว้าง 1 เซนติเมตร ที่ริมแถบทองทั้งสองข้าง มีเส้นไหมกลม สีตามสาขาวิชา กว้าง 0.3 เซนติเมตร ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง 3.5 เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง ใช้กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวมถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลายมีความยาวระดับข้อกลาง (ครึ่งแข้ง) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ผูกเชือก ไม่มีเหล็ก หรือโลหะติดอยู่ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

 

มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตชาย

 1. มหาบัณฑิตที่รับราชการหรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ และสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 2. มหาบัณฑิตที่รับราชการทหาร ตำรวจ ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำหนด และสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 3. บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีม่วง (ของมหาวิทยาลัย) สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพสีเดียวกับเสื้อสูท สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย มีความยาวระดับข้อกลาง (ครึ่งแข้ง) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ผูกเชือก ไม่มีเหล็ก หรือโลหะติดอยู่ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

 

บัณฑิตหญิง
       1. บัณฑิตที่รับราชการหรือพนักงานของรัฐ  ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ และสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

 1. บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตำรวจ ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำหนด และสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 2. บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายเช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย โดยสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว และห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
 3. บัณฑิตหญิงที่มีครรภ์ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่บางเกินสมควร ไม่มีสาบหน้าและสาบหลัง ผ่าอกตรงโดยตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง แขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง
  ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ สวมกระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย รายละเอียดอื่นๆ เช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้วและห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
 4. บัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ โดยใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาว ใช้เข็มหมุดสีเงินกลัดด้านในสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่มีกระเป๋า ติดกระดุมปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ไม่มีสาบหน้า และสาบหลัง ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับกระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย สวมกระโปรงยาวทรงสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกายชายเสมอกัน รายละเอียดอื่นๆ เช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว และห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง

 1. มหาบัณฑิตที่รับราชการหรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ และสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 2. มหาบัณฑิตที่รับราชการทหาร ตำรวจ ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดกำหนด และสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 3. บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงศอก ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูน ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับกระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรม สวมกระโปรงทรงสุภาพสีกรมท่า ไม่มีลวดลายไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกันสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย รายละเอียดอื่นๆ เช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว
  และห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
 4. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงที่มีครรภ์ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงศอก สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่บางเกินสมควร ไม่มีสาบหน้าและสาบหลัง ผ่าอกตรงโดยตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง แขนปล่อยธรรมดา
  แบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า สวมกระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลายไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย รายละเอียดอื่นๆ เช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว
  และห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
 5. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ โดยใช้ผ้าคลุมศีรษะสีขาวใช้เข็มหมุดสีเงินกลัดด้านใน สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่มีกระเป๋า ติดกระดุมปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ไม่มีสาบหน้า และสาบหลัง ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับกระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า สวมกระโปรงยาวทรงสุภาพสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย ชายเสมอกัน รายละเอียดอื่นๆ เช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว และห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม

 

การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 1. บัณฑิตกิตติมศักดิ์ชาย แต่งกายชุดเครื่องแบบตามต้นสังกัด หรือชุดสากล สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
 2. บัณฑิตกิตติมศักดิ์หญิง แต่งกายชุดสุภาพ สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย