งานกีฬา

หน้าแรก | เกี่ยวกับทุนกีฬา | โครงการ-กิจกรรม | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2021

 

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 15 (พระนครเกมส์)

รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง