ข่าวประชาสัมพันธ์

RMUTP Young Blood 2020

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ปณิธาน ความดี ทำดีเริ่มได้ ที่ใจเรา” โครงการที่ 3 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ (RMUTP Young Blood 2020) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ : web.rmutp.ac.th/atcode/youngblood_2020/login.php ตั้งแต่วันนี้ – 23 ธันวาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6051, 6964
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร