ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

“Rmutp Job Fair 2021”

มาแล้วกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย! โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ “Rmutp Job Fair 2021” สามาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 – วันที่ 26 มีนาคม 2564
เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จ ให้นักศึกษาตอบแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 6 ชั่วโมง
📌📌แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ ☎️ 02-665-3777 ต่อ 6051, 6964