ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” จำนวน 1,000 คนเท่านั้น

สมาคมธนาคารไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัด “โครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมวินัยทางด้านการเงินของนักศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรับรู้ ความเข้าใจและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม โดยโครงการดังกล่าวจะถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ Virtual Training ให้สอดคล้องกับยุค New Normal

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 คนเท่านั้น!! และต้องเป็นนักศึกษามทร.พระนคร

 สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ

  1. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ พร้อมลิ้งค์สรุปการเรียนรู้
  2. รางวัล (สำหรับผู้ชนะในแต่ละเกมส์)
  3. ชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม

  1. ติดตั้ง Application Zoom ในโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์
  2. อุปกรณ์หูฟัง และการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร
  3. Account Email ของมหาวิทยาลัย
  4. การแต่งกายเป็นชุดนักศึกษา หรือเสื้อสีขาวสุภาพ

 วันที่จัดกิจกรรม: วันจันทร์ที่ 21  ธันวาคม 2563

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: 14.00 –  17.00 น. (ครึ่งวันบ่าย)

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่  3 – 4 และนักศึกษาที่สนใจ จำนวนประมาณ 1,000 คน

รูปแบบการจัดกิจกรรม: ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบเสมือนจริง Virtual Training

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 ธันวาคม 2563

Link: http://web.rmutp.ac.th/atcode/moneymonsters/login.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 02-665-3777 ต่อ 6051, 6964