ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ขอเชิญ น.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม NLT EDUTAINMENT ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. (ช่วงบ่าย) ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์
พูดคุยกับอินทิรา เจริญปุระ กับผลงานพ็อคเก็ตบุ๊คเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า “3 วันดี 4 วันเศร้า”

โปรดลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว!