ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 ราย

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความเสียใจกับ นายธนัญชัย […]

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาเพื่อรอรับการสัมภาษณ์ทุนฯ ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อรอรับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี […]

มทร.พระนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อศึกษาดูงาน “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม…การจัดเก็บชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา” และการเตรียมความพร้อมในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านกีฬา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร(Transcirpt Activity), ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ […]

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563 เน้นการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลัก “ความจริง ถูกต้อง ยุติธรรม และประโยชน์ส่วนรวม”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ […]