รายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ที่นี่ : รายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการคนไทยยุคใหม่ […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” จำนวน 1,000 คนเท่านั้น

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมธนาคารไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัด “โครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” […]

ขอความร่วมมือบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 […]

กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2563 เรื่องการจัดแข่งขันกีฬา ภายใต้บริบท Social Distancing

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 ราย

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความเสียใจกับ นายธนัญชัย […]