ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติทุนศิลปการเเสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 

งดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 9-11 มิถุนายน และวันที่ 3 กรกฎาคม 2564)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัดกิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” ณ CATC Convention Hall อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม […]

กองพัฒนานักศึกษา…ประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา…ประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามที่ […]

มทร.พระนคร มอบทุนศิลปะการแสดงหรือดนตรี เรียนฟรี 2 ทุน และรับเข้าเรียน 10 โควตา รอบสุดท้าย TCAS 5 ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร มอบทุนศิลปะการแสดงหรือดนตรี เรียนฟรี […]