ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) ในรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาจะได้พบกับ….

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศ!! การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา […]

ขอความร่วมมือนักศึกษามทร.พระนครทุกคนทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจ!!

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษามทร.พระนคร…ทุกคนทุกชั้นปี…ตอบแบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสำรวจจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 […]

ประกาศ!! การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) ออนไลน์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนซึ่งนักศึกษาสามารถโหลดคู่มือนักศึกษาได้จากหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 […]