ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

เปิดรับสมัครชมรม ปีการศึกษา 2563

#โอกาสดีดีสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีทุกคณะ
ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสา หรือด้านอื่นๆ ก็สามารถขอเปิดชมรมใหม่ได้แล้ว
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563
ณ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
โทร 02 665 3777 ต่อ 6508
เพียงแค่ รวมกลุ่มกันมา 10-15 คน เพื่อขอจัดตั้งชมรมขั้นต้น และดำเนินการตามข้อตกลงของการจัดตั้งชมรมต่อไป