ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ น.ศ. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม China…Expo & Sino-Thai Education…Bangkok ครั้งที่ 1

ขอเชิญ น.ศ. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม China Education Industry International Expo & Sino-Thai Education Project Macthmaking Seminar in Bangkok ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ Hall 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กิจกรรมมากมาย ร่วมชมบูธมหาวิทยาลัยในจีน / ให้ทุนการศึกษาต่อ / สหกิจศึกษา / ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) / งานแสดงสินค้า

พิเศษ!!! สามารถเลือกประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย หรือ กิจกรรมฯบัณฑิตพึงประสงค์ พร้อมรายด้านได้ นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

ลงทะเบียนล่วงหน้า 30 คน เท่านั้น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีรถบัสรับจากมหาวิทยาลัย และขากลับส่งที่ BTS จตุจักร

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่หน้า REGISTER001

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม