ห้องออกกำลังกาย

Untitled-1

บริการห้องออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีห้องออกกำลังกาย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะศึกษาและปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์  โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ภายในห้องออกกำลังกาย ประกอบด้วยกษา

  • ลู่วิ่งไฟฟ้า
  • จักรยานนั่งปั่น
  • จักรยานเอนปั่น
  • เครื่องวิ่งกึ่งปีน
  • ชุดฝึกกล้ามเนื้อสถานี
  • ชุดดัมเบล
  • ชุดบาเบล
  • อุปกรณ์ฝึกยกน้ำหนักสถานีรวม

ห้องออกกำลังกายศูนย์พระนครเหนือให้บริการระหว่างเวลา 16.30 – 20.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย นักศึกษาที่สนใจสมัครลงทะเบียนขอใช้บริการได้ ให้บริการ ณ อาคารกิจการนักศึกษา