ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน”

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ที่นี่ : รายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน

ให้นักศึกษา ศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้ โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ตรวจสอบอีเมลของตนเองที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ ทางทีมงานได้ส่งรหัสการเข้าร่วมไปในอีเมลของนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Link การเข้าร่วมโครงการ : https://saijaimoney.com/