ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมจัด “โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ” ที่ มหาวิทยาลัยส่งขลานครินทร์ (หาดใหญ่)

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ อาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเพ็ญผกา เกิดแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 โดยครั้งนี้ อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน มี นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจ เข้าร่วม ๒๐,๐๐๐ คน ต่อวัน

ที่มา  :  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา