ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
1. ทุนราชมงคลพระนคร
2. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ทุนเรียนดี
4. ทุนกิจกรรมดีเด่น
นักศึกษาสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และให้ปฏิบัติตามที่ประกาศไว้ 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-665-3777 ต่อ 6961
งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา