ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพี่อ้อยพี่ฉอด On Zoom!!

นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเป็นจำนวน 3 ชั่วโมง แต่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรม

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

 

วิธีเข้าสู่ระบบ Zoom

 

สิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมเพิ่มเติมได้แก่

  1. กระดาษ A4
  2. ปากกา หรือดินสอ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ที่ : ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพี่อ้อยพี่ฉอด On Zoom

โดยนักศึกษาจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งรหัสการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ใน Zoom ดังนั้นนักศึกษาจะต้องดาวน์โหลด Application Zoom เพื่อติดตั้งก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6051,6964