ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสัมภาษณ์!!!

นักศึกษาที่มีรายชื่อที่ได้รับการสัมภาษณ์วันที่ 8 กันยายน 2563 และวันที่ 9 กันยายน 2563
สามารถตรวจสอบชื่อตนเองได้ที่ : รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสัมภาษณ์วันที่ 8 กันยายน 2563
และ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสัมภาษณ์วันที่ 9 กันยายน 2563

ทุนราชมงคลพระนคร ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>> กำหนดการและรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสัมภาษณ์ทุนราชมงคลฯ

ทุนกิจกรรมดีเด่น ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>> กำหนดการและรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสัมภาษณ์ทุนกิจกรรมดีเด่น

***นักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น***

สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6961 (งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา)