ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติทุนศิลปการเเสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2564