บริการให้คำปรึกษา

มื่อนักศึกษาไม่สบายใจ วิตกกังวลในเรื่อง การเรียน การปรับตัว เพื่อน ครอบครัว ความรัก และอื่นๆ ทางมหาวิทยาลัยมีการบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกท่านด้วยความยินดี โดยข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับ

ขั้นตอนการให้บริการให้คำปรึกษา
%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89

 

การบริการให้คำปรึกษา เป็นการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านการเรียน ส่วนตัวและสังคม ปัญหาทางด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพื่อน การเงิน ความรักหรือ ปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆ

บริการการให้การปรึกษามีหลายรูปแบบ ดังนี้

  • บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับการปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆเรื่อง
  • บริการการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling)นักศึกษาสามารถแจ้งความจำนงรับการปรึกษารายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่นการเลิกสารเสพติด ความเข้าใจในกลุ่มเพื่อน การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ
  • การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สายHot-Line สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาขอรับคำปรึกษาที่กองพัฒนานักศึกษา สามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ปรึกษาปัญหาทางสาย Hot-Line 02 665 3777 ต่อ 6053/6964
  • การให้การปรึกษาทางE-mail เพื่อความสะดวกในการรับบริการให้คำปรึกษาผู้รับบริการสามารถส่งคำถามหรือพูดคุยมาทาง E-mail: std @rmutp.ac.th เรายินดีตอบท่านทุกคำถาม บริการการให้คำปรึกษาโดยบุคลากรด้านจิตวิทยา ทั้งรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม (Group Counseling)  นักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6053 /6964 ติดต่อขอรับบริการได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และเพียงสแกน QR Code ก็สามารถเลือกวัน/เวลา ในการเข้าใช้บริการคำปรึกษาได้

ทดสอบการทำแบบสอบถาม

  1. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
  2. แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (Depression)
  3. แบบประเมินความเครียด (Stress Test 5)
  4. ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย
  5. แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกแบบย่อ ฉบับภาษาไทย

 

emailfacebook