งานหาคน…คนหางาน

ษริษัทต่างๆ ที่เปิดรับสมัครพนักงาน สามารถติดตามได้ที่ช่องทางนี้…..

งานด้านการตลาด

งานด้านการบัญชี

งานด้านบริการลูกค้า

งานด้านการศึกษา

งานด้านอุตสาหกรรม

งานด้านไอที

งานด้านออกแบบ/กราฟิกดีไซต์

งานด้านโลจิสติกส์