ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2563 และรอติดตามขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้เร็วๆนี้