ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

กฎกติกาก่อนเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามทร.พระนคร

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารพร้อมมงคล ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

– สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมงานจะต้องแสดงบัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา หรือ แสดงประวัติผ่าน applications study life

– สำหรับบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานกีฬา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6963

#พระนครเกมส์ #RMUTP